Kabootje


Kontaktinformationen

DOUWENMAAT 1-08
MEPPEL 7942KD
Niederlande

Produktlinien

  • Mirage Eclipse
  • All Kayaks
  • Passport Series
  • Pro Angler Serie
  • Island Serie

Demoprogramm

Proefvaren is goed mogelijk op een grote waterplas, die zich in de directe nabijheid van de shop bevindt. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden. Ook een dag(deel) proefvaren is mogelijk, zij het tegen een geringe vergoeding. Lees de voorwaarden op de website. Voor de Adventure en Tandem Island geldt dat begeleid varen (met een volgboot) mogelijk is.