Kabootje


Informação de Contacto

DOUWENMAAT 1-08
MEPPEL 7942KD
Holanda

Linhas de Produtos

  • Mirage Eclipse
  • All Kayaks
  • Série Pro Angler
  • Série Island

Programa de Demonstração

To make sure your local Hobie dealer has the Hobie kayak available that you want to demo, please be sure to speak with a dealer before you go in to the store.

Proefvaren is goed mogelijk op een grote waterplas, die zich in de directe nabijheid van de shop bevindt. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden. Ook een dag(deel) proefvaren is mogelijk, zij het tegen een geringe vergoeding. Lees de voorwaarden op de website. Voor de Adventure en Tandem Island geldt dat begeleid varen (met een volgboot) mogelijk is.