Kabootje


Coordonnées de contact

DOUWENMAAT 1-08
MEPPEL 7942KD
Pays-Bas

Gammes de Produits

  • Mirage Eclipse
  • All Kayaks
  • Séries Pro Angler
  • Séries Island

Programme de démonstration

Proefvaren is goed mogelijk op een grote waterplas, die zich in de directe nabijheid van de shop bevindt. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden. Ook een dag(deel) proefvaren is mogelijk, zij het tegen een geringe vergoeding. Lees de voorwaarden op de website. Voor de Adventure en Tandem Island geldt dat begeleid varen (met een volgboot) mogelijk is.