Where to Buy?

Kabootje

Contact Info

DOUWENMAAT 1-08
MEPPEL 7942KD
Netherlands

Note: The map marker location is approximate.

Product Lines

  • Mirage Eclipse
  • Kayaks
  • Pro Angler Series
  • Island Series

Demo Program

Proefvaren is goed mogelijk op een grote waterplas, die zich in de directe nabijheid van de shop bevindt. Hier zijn uiteraard geen kosten aan verbonden. Ook een dag(deel) proefvaren is mogelijk, zij het tegen een geringe vergoeding. Lees de voorwaarden op de website. Voor de Adventure en Tandem Island geldt dat begeleid varen (met een volgboot) mogelijk is.